Möt SMHIs forskare Andrea Popp: ”Det var först då jag förstod att forskning var för mig”

Andrea Popp är hydrologisk forskare på SMHI, och det är i omsorgen för miljö och natur hon finner drivkraften för sin forskning. Vid sidan av forskningen är hon engagerad i jämställdhetsfrågor inom vetenskapsvärlden. 

Andrea är en av forskarna vi valt att lyfta fram i samband med att det på söndag den 11 februari är den internationella FN-dagen för kvinnor och tjejer  inom vetenskap.

Andrea Popp

Hydrologi är läran om vatten, och Andrea forskar på processer i vattnets kretslopp och vattenkvalitet.

Jag är intresserad av de flesta ämnen som rör miljö, men vatten är den viktigaste resursen vi har eftersom det är väsentligt för allt levande. Det är därför jag valt att arbeta med hydrologi.   

Miljöintresset startade tidigt

Andrea är uppväxt i en liten by på den tyska landsbygden, och redan där startade hennes nyfikenhet för miljö och natur.

Jag har alltid haft en stark omsorgskänsla för vår miljö. Jag har minnen av att jag som litet barn blev väldigt berörd när jag såg nyhetsrapporteringar om exempelvis döda valar eller miljöföroreningar, säger Andrea.

Har du alltid vetat att det var forskare du skulle bli?

Nej, jag visste att jag ville jobba med miljöfrågor, men inte hur jag skulle göra det. Det var ingen i min familj som hade studerat på universitet när jag växte upp, så det var först när jag började på universitetet som jag förstod att forskning var en möjlighet för mig med.  
Andrea Popp på fältarbete i Svalbard.
Andrea Popp har ett särskilt intresse för arktisk hydrologi, här är hon på fältarbete på Svalbard.

Tillämpad forskning

Andrea gjorde sin doktorandtjänst på ETH Zürich, och fortsatte sedan med hydrologisk forskning på Oslos universitet. På SMHI har hon arbetat sedan 2022, och en del av hennes forskning är att undersöka klimatförändringens påverkan på hydrologiska processer.

Det jag uppskattar med att arbeta på SMHI är att vi bedriver tillämpad forskning. Det betyder att när vi forskar och utvecklar något är det för att det finns ett behov att använda det i samhället. 

Engagerad för jämställdhet

Andrea har publicerat flera vetenskapliga studier, varit projektledare för forskningsprojekt och lett kurser i hydrologisk modellering. Ändå är det något annat hon väljer att ta upp när hon får frågan om vad hon är stoltast över i sin forskningskarriär.

Det är arbetet jag gjort för jämställdhet och inkludering i forskarsamhället; jag är en del av kommittén för jämställdhet och inkludering i European Geosciences Union (ideellt förbund med över 15 000 medlemmar som forskar inom geovetenskapliga discipliner). Om vi exkluderar människor och inte tillåter alla att bidra till vetenskapen, då riskerar vi också att gå miste om värdefull kunskap och kompetens, säger Andrea Popp.