Klimatpåverkan på vattenmagasin undersöks i nytt projekt

Runt om i Europa finns en mängd stora och små vattenmagasin som har en viktig roll för dricksvatten, vattenkraft, miljövärden och rekreation. I ett nytt projekt lett från SMHI ska forskare undersöka hur ett förändrat klimatet och förändrade socioekonomiska förhållanden påverkar vattenmagasinen.

– Det är mycket viktigt att börja titta på vad klimatförändringar innebär för vattenmagasinen och de resurser de tillhandahåller vårt samhälle. Ökad mängd sediment kan leda till minskad vattenkraftsproduktion och minskad tillgänglighet till dricksvatten eller vatten för bevattning, säger Alena Bartosova, forskningsledare på SMHIs hydrologiska forskningsenhet.

Under projektet kommer forskarna att integrera de hydrologiska modellerna och sedimentmodeller med energimodeller för att utvärdera vattenstress och potentiella konflikter mellan olika sektorer som är beroende av vattenmagasinen.

Vattenmagasin i europeisk alpregion
Runt om i Europa finns en mängd stora och små vattenmagasin som har en viktig roll för dricksvatten, vattenkraft, miljövärden och rekreation. I ett nytt projekt lett från SMHI ska forskare undersöka hur ett förändrat klimat och förändrade socioekonomiska förhållanden påverkar vattenmagasinen.

Tre områden för fallstudier

En detaljerad utredning av processerna som driver vatten- och sedimentinflödet till magasinen kommer att genomföras i tre fallstudieområden:

  • Gepatsch-dammen i Österrikes alpina region och Banja Magasiner i Albanien, båda används för vattenkraftproduktion
  • Orust-Tjörn-området i Sverige, där förändringar potentiellt kan störa musselodling i kustzonen.

Lärdomarna från dessa fallstudier kommer att utnyttjas på kontinental skala, i arbete med en regional hydrologisk modell (E-HYPE) och en global hydrologisk modell (WW-HYPE) för Europa tillsammans med en energimodell.

– Att arbeta på dessa tre skalor hjälper oss att utveckla en förståelse för hur skalan påverkar den beräknade effekten av förändrade förhållanden, vilket är mycket viktigt för både ansvariga inom sektorerna och beslutsfattare, säger Alena Bartosova.

Det treåriga projektet ”Evaluating sediment Delivery Impacts on Reservoirs in changing climaTe and society across scales and sectors (DIRT-X)” är finansierat av JPI-CLIMATE AXIS med nationell medfinansiering från deltagande länder, i Sverige från Formas. SMHI leder projektet som har fem andra partners från fyra länder (NTNU, Utrecht University, University of Stuttgart, University of Innsbruck, and Leibniz University Hannover).