Klimatförändringen gör det ännu viktigare att minska övergödningen

Kraftigt minskade näringsutsläpp från land kommer att leda till minskad övergödning i Östersjön och bättre havsmiljö fram till år 2100 – oavsett hur allvarliga effekterna från klimatförändringen blir. Detta visar forskning vid Stockholms universitets Östersjöcentrum och SMHI som nu sammanfattats i en rapport och en policy brief.

Övergödningen har länge varit det enskilt viktigaste miljöproblemet för Östersjön. Men på senare år har även klimatförändringen seglat upp som ett av de främsta mänskligt orsakade hoten mot Östersjöns miljö. Frågan är hur detta påverkar åtgärdsarbetet för havsmiljön. 

– I våra beräkningar kan vi se att ju mer vi lyckas begränsa klimatförändringen, desto bättre för Östersjön och havsmiljön. I kombination med minskad tillförsel av näringsämnen ser det ut som att vi till och med kan skapa bättre förutsättningar för Östersjön än vad vi har idag, säger Lars Arneborg, chef för den oceanografiska forskningen på SMHI.

Cyanobakterieblomning i Östersjön 2018
Kraftigt minskade näringsutsläpp från land kommer att leda till minskad övergödning i Östersjön och bättre havsmiljö fram till år 2100 – oavsett hur allvarliga effekterna från klimatförändringen blir. En satellitbild visar cyanobakterieblomning i Östersjön i augusti 2018. Cyanobakterierna kan ta sin näring från kväve som är löst i havsvattnet. Foto SMHI, datakälla: ESA, Sentinel 3A Förstora Bild

Viktigt med minskad näringstillförsel

Under de senaste 50 åren har Östersjöländerna satsat stora resurser på att minska näringstillförseln från land genom bland annat effektivare jordbruk, våtmarker och förbättrad avloppsrening. Och mer måste göras för att nå de gemensamma utsläppsmålen i Baltic Sea Action Plan (BSAP), en gemensam aktionsplan för Östersjöns miljö antagen av länderna kring Östersjön.

– Klimatpolitiken har stor betydelse, det vet vi. Men resultaten visar också tydligt att om vi minskar näringsutsläppen från land enligt nivåerna i BSAP kommer det att leda till stora förbättringar – oavsett hur starka framtidens klimateffekter blir i form av till exempel ökad vattentemperatur och ökad nederbörd, säger Bo Gustafsson, forskare och chef för Baltic Nest Institute vid Stockholms universitets Östersjöcentrum.

Slutsatserna från forskningen har presenterats i vetenskapliga artiklar, en rapport och har nu också sammanfattats i en Policy Brief om övergödning i Östersjön i framtida klimat.