Internationellt samarbete kring öppen källkod fyller 10 år

För tio år sedan startade det danska meteorologiska institutet (DMI) och SMHI ett samarbete kring öppen källkod för bearbetning av satellitdata. Idag omfattar samarbetet mer än hundra experter och utvecklare från ett femtontal länder samtidigt som mjukvaran har växt till att vara en av de mest använda plattformarna för realtidsbearbetning av satellitdata i Europa. Pytroll, som samarbetet kallas, har gjort det möjligt för SMHI att klara av att bearbeta en konstant ökande mängd data till en alltmer krävande omvärld.

Satellitbild som visar stormen Ophelia
Stormen Ophelia 2017, sedd från satellit.

För 10 år sedan, den 4 december 2009, tog SMHIs satellitexperter Adam Dybbroe och Martin Raspaud tåget till Köpenhamn för att tillsammans med tre danska kollegor på DMI diskutera ett tätare samarbete kring utveckling av programvara för operationell bearbetning av satellitdata. Man pratade samma språk (Python), hade samma typ av data och samma behov. Båda instituten befann sig i en situation där en modernisering var nödvändig men man hade ont om resurser. Ett mål var också att undvika lösningar som gjorde underhåll och utveckling svårt och kostsamt.

I början träffades man ungefär var tredje månad i Köpenhamn eller Norrköping och kodade tillsammans under tre till fyra dagar. Under 2011 spred sig intresset och även vädertjänsterna i Finland och Island kom med.

– Hösten 2012 höll vi den första öppna workshopen på SMHI där det utöver SMHI och DMI kom deltagare från de meteorologiska instituten i Nederländerna, Rumänien, och Finland samt från det europeiska samarbetsorganet för vädersatelliter - EUMETSAT, berättar Adam Dybbroe.

Pytroll växer stadigt

Pytroll har fortsatt att växa sedan dess. Nu både använder och bidrar flera av de större instituten i Europa (DWD i Tyskland och Météo-France) samt EUMETSAT.

- Särskilt roligt är det att vi dels känner ett växande stöd och engagemang från EUMETSAT. Dessutom har vi också fått in duktiga utvecklare på andra sidan Atlanten och att Pytroll nu också aktivt används i USA och Kanada, förklarar Martin Raspaud.

Hög aktivitet

Tack vara den globala spridningen är det nästan konstant aktivitet dygnet om på pytroll.slack.com där utvecklare och användare diskuterar och hjälper varandra. Där finns idag mer än 300 medlemmar och cirka 60 aktiva i genomsnitt per vecka. Antalet meddelanden per dag är cirka 200.

Gruppbild med flagga Pytroll tio år
Vid PyTrolls 10-årsjubileum samlades utvecklare och användare för ett hackaton, Pytroll Contributor Week (PCW).

– Sedan flera år tillbaka träffas utvecklare och användare två gånger per år och kodar tillsammans under en vecka. På förra veckans hackathon som numera går under namnet Pytroll Contributor Week (PCW) firade vi 10 år med Pytroll. Det jobbades då bland annat med att fortsatt förbättra och utveckla koden så vi kan ta hand om EUMETSATs nya satellitprogram där den första satelliten är planerad att skickas upp om cirka två år, avslutar Adam Dybbroe.

Pytroll-monter på Eumetsat november 2019
I november hade EUMETSAT användardagar och då fanns en monter där Pytroll presenterades. Adam Dybbroe från SMHI fanns på plats.