Forskare sätter fokus på havets tysta förändring

Under havsytan pågår en tyst förändring som kan bjuda på obehagliga överraskningar när okända trösklar, så kallade tipping points, passeras. I en ny vetenskaplig artikel belyser en internationell forskargrupp havets tysta förändring och vad samhället behöver göra för att ändra utvecklingen innan det är försent och har lett till effekter som inte går att återställa.

Den mänskligt påverkade klimatförändringen förändrar även havet, vilket ger stora konsekvenser för havsmiljön och det marina ekosystemet. Vissa förändringar kan i det tysta passera trösklar, så kallade tipping points. Det är punkter där utvecklingen tippar över och det är svårt att återgå till det föregående läget.

I en ny vetenskaplig artikel understryker en internationell forskargrupp, däribland forskare från SMHI, vikten av att ta itu med havets tysta förändring på samma sätt som med enskilda katastrofhändelser. Det kan förebygga den sammanlagda negativa effekten av klimatförändringen på samhället och klimatsystemet.

– Ofta är det stora katastrofer som får uppmärksamhet, som en möjlig försvagning av Golfströmmen eller när isberg bryts loss från Antarktis. I vår artikel vill vi uppmärksamma tre högst sannolika tysta katastrofer med stora effekter. Uppvärmning av havet, havsförsurning och minskad syresättning av havet kommer ha stora effekter på havsmiljön framöver, säger Helena Martins, forskningskommunikatör på SMHIs klimatforskningsenhet Rossby Centre.

Åtgärder kan bromsa utvecklingen

Vid sidan om att belysa aktuell kunskap om de tre tysta katastroferna lyfter författarna också upp fyra åtgärder för att minska sannolikheten att dessa inträffar och undvika tröskeleffekterna. Det handlar om att minska utsläppen av växthusgaser, att ha en sund resurshantering i världen, att skapa strukturer mellan länder för att underlätta utsläppsbegränsande åtgärder, samt att öka förändringstakten i samhället.

Forskningen genomförs i EU-projektet COMFORT, finansierat via EU:s ramprogram Horisont 2020. Projektet koordineras av Universitetet i Bergen, Norge, och har 32 partners från nio europeiska länder, Kanada, Indien och Sydafrika. COMFORT bryter ny mark genom att samla experter från jordsystemvetenskap, oceanografi, fiskerivetenskap och ekologi i ett enda integrerat projekt som kommer att arbeta parallellt med en konsekvent uppsättning analysverktyg, scenarier och interoperabla modeller. SMHI bidrar med simuleringar och analyser av ett förändrat klimat, och leder stakeholder-dialogen tillsammans med Universitetet i Bergen.