FN:s årtionde för havsforskning – svenskt webbinarium om arbetet

FN har utnämnt år 2021-2030 till årtiondet för havsforskning. I samband med World Ocean Day den 8 juni 2020 bjuder forskningsrådet Formas och Universeum in till webbinarium kring det svenska årtiondet för havsforskning. SMHI deltar i arbetsgruppen för det svenska regeringsuppdraget

Formas leder arbetet med att ta fram en svensk genomförandeplan för FN:s årtionde för havsforskning. Regeringsuppdrag har getts till Formas, Havs- och vattenmyndigheten, SMHI och Sida som nu planerar svenska prioriteringar och aktiviteter. I arbetet med att ta fram planen deltar även Havsmiljöinstitutet.

Logotyp för FN:s årtionde för havsforskning
FN har utnämnt år 2021-2030 till årtiondet för havsforskning.

– Sverige har tagit en ledande roll i arbetet med Agenda 2030:s mål 14, med syfte att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt. Bland annat har Sverige varit med och arrangerat FN:s havskonferenser 2017 och 2020. Ändamålsenlig forskning och innovation behövs för att säkerställa att policybeslut vilar på vetenskaplig grund. Sverige har en betydande erfarenhet från havsforskning såväl nationellt som internationellt och kan inom dekaden fortsätta det viktiga arbetet med verka för att nå de uppsatta globala målen för havet, säger Helén Andersson, chef för SMHIs forskningsavdelning och ansvarig för SMHIs del av regeringsuppdraget.

I regeringsuppdraget ingår att samla berörda aktörer, särskilt inom forskning och innovation, för att identifiera forskningsbehov och områden där svenska aktörer kan bidra. Webbinariet riktar sig till berörda aktörer för en uppstart kring det fortsatta arbetet med den svenska havsdekaden.

Webbinarium "Universeum Ocean Science Lab"

En konkret aktivitet i det svenska arbetet är “Universeum Ocean Science Lab”. Under webbinariet presenteras hur Sveriges nationella vetenskapscenter utvecklar en unik lärmiljö och plattform för engagemang, ökad kunskap och stärkt innovationskraft för hållbara hav. Ocean Science Lab blir en arena för Sverige att kraftsamla kring hållbara hav.

– Numera underlättar tekniken möjligheten att utforska havet. Nya data- och visualiseringsverktyg gör det möjligt för allmänheten att uppleva vad havet handlar om, från ytan till botten. Forskning kring och hållbar utveckling av havet och dess resurser blir tillgängliga och konkreta. Att sprida denna kunskap och förståelse i samhället är avgörande för att få acceptans och verkan av lagstiftningen kring våra hav. Därför anser vi att det är viktigt att stödja och bidra till detta initiativ, säger Patrick Gorringe, Internationella relationer och kontrakt inom havsområdet på SMHI.