Arctic Weather Satellite tar form

Snart är Arctic Weather Satellite (AWS) – prototypen och den första av den nya typen små satelliter – på väg upp i rymden för att förbättra och öka satellitobservationerna över Arktis och höga breddgrader till nytta för väderprognoser. Satelliten tillverkas i Sverige i samarbete med flera europeiska leverantörer på uppdrag av den europeiska rymdorganisationen ESA.

Satellitobservationer bidrar idag med ett avsevärt underlag till högkvalitativa väderprognoser. Som ett komplement till de stora satellitprogrammen med geostationära satelliter över ekvatorn och polära satelliter som kretsar kring jorden via polerna, har Arctic Weather Satellite (AWS) utvecklats. Det är en prototyp till en mindre satellit som i en konstellation av flera skulle öka täckningen av data på höga breddgrader, nära polerna.

– Det finns idag flera polära satelliter i omlopp kring jorden, men inte tillräckligt många för att säkra en kontinuerlig täckning av data för områden som till exempel Skandinavien. Det skulle en konstellation av små satelliter kunna bidra med, säger Adam Dybbroe, forskningsledare och satellitexpert på SMHI.

Två män iklädda skyddskläder tittar på en satellit i ett labb.
SMHIs Adam Dybbroe får en visning av den svenskbyggda Arctic Weather Satellite hos OHB Sweden, innan den transporteras till Tyskland för ett omfattande testprogram.

Ökar tillgången till väderdata

En konstellation av flera, mindre satelliter med dedikerade mätinstrument kommer kunna leverera viktiga väderdata betydligt oftare än idag. Det instrument som utvecklats för Arctic Weather Satellite kommer att ge unika mätningar av atmosfären, något som kan användas både som indata för väderprognoser och för långsiktig klimatforskning.

– Satellitdesignen drivs av kostnadseffektivitet och kort tillverkningstid, vilket är en trend inom dagens rymdverksamhet. Vi har anpassat designen av AWS till de specifika meteorologiska kraven och att satelliten ska kunna serietillverkas för en eventuell konstellation, säger Joakim Kugelberg på OHB Sweden, som är projektledare och övergripande ansvarig för AWS.

Internationellt samarbete

SMHI har varit tidigt med i processen som kravställare tillsammans med de övriga nordiska ländernas väderinstitut. OHB Sweden, AAC Omnisys och Rymdstyrelsen, har genom ESA, varit drivande i att få projektet och finansieringen till stånd. Uppskjutningen av Arctic Weather Satellite är planerad till 1 juni 2024.

Tillsammans med forskare från Chalmers Tekniska Högskola, Danmarks Tekniska Universitet och de meteorologiska instituten i Finland, Danmark och Norge gör SMHI en tidig utvärdering av data från AWS. På EUMETSAT:s årliga satellitkonferens i Malmö i september 2023 fokuserade en session på nya, små satelliter. Där presenterades Arctic Weather Satellite och dess instrument, och forskare och satellitexperter presenterade resultat från flera förberedande forskningsstudier kring hur data från AWS kan förbättra väderprognoser och nowcasting.