CoClime – effekter på marina ekosystem orsakade av klimatförändringar

CoClime är ett av EU-finansierat projekt som syftar till att ge underlag till vad ett förändrat klimat kommer att ha för effekter på marina ekosystem och vad det i sin tur kan innebära för havsbruk, fiske och turism.

CoClime står för CO-development of CLImate services for adaptation to changing Marine Ecosystems. 

CoClime undersöker framförallt vad klimatförändringar innebär för mångfalden bland marina mikroorganismer inklusive utbredning och frekvens av skadliga algblomningar. Ändrad temperatur, salthalt, pH-värde, vind och flodtillförsel har direkta effekter på utbredningen av olika arter och frekvens av blomningar. CoClime kommer att använda modellering av klimatförändringar samt resultat från långsiktig miljöövervakning och även experimentella studier för att bygga grunden till system för att ge underlag till beslutsfattare och till företag som arbetar med havsbruk, fiske och turism.

Musselodling i Tångesund
Musselodling på svenska västkusten. Foto Bengt Karlson, SMHI
Algblomning i Östersjön
Cyanobakterieblomning i Östersjön. Foto Kustbevakningen

SMHIs roll och samarbetspartner i projektet

SMHI fokuserar på Östersjön och Västerhavet-Nordsjön. I projektet deltar forskare från Sverige, Norge, Tyskland, Irland, Frankrike, Rumänien och Spanien:

 • Marine Institute, MI (koordinator) - Irland 
 • Daithi O’Murchu Marine Research Station, DOMMRS - Irland 
 • Institut Francais de recherche pour l'Exploitation de la Mer, IFREMER - Frankrike 
 • University of Nantes, UNantes - Frankrike
 • Université Pierre et Marie Curie, UPMC - Frankrike
 • Alfred Wegener Institute, AWI - Tyskland
 • Center for International Climate and Environmental Research Oslo, CICERO - Norge
 • Institute of Marine Research, IMR - Norge 
 • National Institute for Marine Research and Development “Grigore Antipa”, NIMRD - Rumänien 
 • Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC - Spanien
 • Stockholm Environment Institute, SEI - Sverige 
 • SMHI - Sverige 

Dessutom kommer representanter för användare av projektets resultat att vara engagerade under projektets gång så att de kan påverka frågeställningar m.m.

Projektperiod

Projektet CoClime pågick från september 2017 och till februari 2021. 

Finansiering

Projektet drivs via JPI Climate/ERA4CS, med svensk medfinansiering från Formas.