Forskning för att uppnå en bättre förståelse av jordsystemet – Baltic Earth

Baltic Earth är ett forskningsnätverk vars vision är att uppnå bättre förståelse av jordsystemet i Östersjöregionen.

Baltic Earth logotyp

En mer holistisk syn på jordsystemet, som tar hänsyn till processer i atmosfären, på land och i havet samt i antroposfären, ska ges ökad betydelse i Baltic Earth.

Forskningsområdena för föregående forskningsprogram, BALTEX, ska även fortsatt ha betydelse.

Specifika stora utmaningar formuleras, vilka utgör tvärvetenskapliga forskningsfrågor som det nya programmet ska ta itu med under kommande år. En viktig metod kommer att vara vetenskapliga bedömningar av bestämda forskningsområden utförda av expertgrupper, liknande BACC-metoden, vilka ska bidra till att identifiera luckor och brister på konsekvens i de aktuella kunskaperna.

Forskningsutmaningar

Programmet lägger fokus på följande stora utmaningar:

  • Salthaltsdynamiken i Östersjön.
  • Biogeokemiska återkopplingar mellan land och hav i Östersjöregionen.
  • Naturkatastrofer och extrema händelser i Östersjöregionen.
  • Förstå havsnivådynamiken med hjälp av fjärranalys.
  • Förstå regionala variationer av vatten- och energiutbyte.

Övergripande aktiviteter kommer att anordnas av två dedikerade arbetsgrupper:

  • Arbetsgrupp inom uppsökande verksamhet och kommunikation.
  • Arbetsgrupp inom utbildning.

Baltic Earth Science Steering Group (BESSG) leds av Markus Meier, SMHI och Leibnitz-Instutute for Baltic Sea Research Warnemünde, Tyskland.

Läs mer om programmet och kommande möten och aktiviteter på Webbplatsen för Baltic Earth (på engelska).