Meteorologisk Metodkonferens 2017

SMHI och Försvarsmakten har arrangerat Meteorologisk Metodkonferens 2017 den 26-27 oktober 2017 i Norrköping.

Metodkonferensen syftar till att sprida och utbyta information om forskning, utveckling och metoder inom områden som är relevanta för vädertjänst i Sverige. Det här året fokuserade vi på sannolikhetsprognoser. Vilka metoder och produkter används och hur kommunicerar vi sannolikheter?

Presentationer

Metoder

Andreas Grantinger – FM vädertjänst ensembleprognoser (1,3 MB, pdf)

Robert Sigg – Metod för att studera källosäkerheter inom spridningsberäkningar (792 kB, pdf)

Vaughan Phillips - Ice multiplication in clouds: modeling new processes (4,8 MB, pdf)

Esbjörn Olsson - Stormen Emma juli 1985 med högupplöst HARMONIE-AROME (1,9 MB, pdf)

Behov och kommunikation

Jonas Jonsson: Trafikverkets behov av väderinformation (1,6 MB, pdf)

Anders Doksæter Sivle: Kommunikasjon av sannsynlighet og usikkerhet (3,3 MB, pdf)

Pererik Åberg, Pia Hultgren: Hur kommunicerar vi sannolikheter till "folket"? (2,5 MB, pdf)

Flygmeteorologi

Michael Hansson: Användning av ensembleprognoser för flygvädertjänsten (830 kB, pdf)

Emilie Hörnqvist: Low Level Forecast - en produkt för flyget (249 kB, pdf)

Energimeteorologi

Jennie Persson Söderman: Uncertainty Quantification for Wind Power Forecasts in Cold Climates (4,7 MB, pdf)

Tomas Landelius: Sannolikhetsprognoser för solelproduktion (2,2 MB, pdf)

Extrema händelser

Jonas Olsson: 4DF: avståndsberoende prognoser av hydrologiska skyfallseffekter (1,2 MB, pdf)

Adam Dingwell: Sannolikhetsprognoser för naturkatastrofer (3,1 MB, pdf)

Postrar

Ove Gustavsson – Cloud monitoring using Eye safe lidar and passive EO sensing (622 kB, pdf)

Jesper Blomster – Prognos av sikt i snöfall och dimma för flygtrafik (1,7 MB, pdf)

Per-Ove Ganerlöv – Användning av verktyget Low Level Forecast (1,0 MB, pdf)

Adam Dybbroe – IASI sonderingar för diagnostisering av instabilitet (3,3 MB, pdf)

Tomas Mårtensson – Inrikesflyget och klimatpåverkan (1,1 MB, pdf)

Manu Thomas, Niklas Brännström – Surface air quality implications of volcanic injection heights. (2,1 MB, pdf)

Günther Haase, Daniel Johnson – Väderradar (1,4 MB, pdf)

Abhay Devasthale – Towards near real-time monitoring of Arctic atmosphere using satellites: focus on extreme events. (2,2 MB, pdf)

Erik Sahlée – Drönare för atmosfäriska mätningar (2,9 MB, pdf)

Nina Svensson – Vindklimat över Östersjön: hur ett innanhav påverkas av land-hav interaktion (612 kB, pdf)

Åke Johansson – En EPS med lika sannolika ensemble medlemmar (476 kB, pdf)

Lena Strömbäck, Jonas Olsson – Presentation av högupplösta väderdata i Urban SIS (1,7 MB, pdf)

Heiner Körnich, Andreas Grantinger – Metodik av sannolikhetsprognoser för FM och SMHI (1,6 MB, pdf)

Heiner Körnich – MetCoOp:s Ensemble-Prognos-System (3,0 MB, pdf)