Michael Kahnert

Michael Kahnert

Luftmiljöforskare, adjungerad professor

Telefon: 011-495 80 13
E-post: Fornamn.efternamn@smhi.se

Verksamhetsområde

Utveckling av direkta och inversa aerosoloptikmodeller för att utvärdera aerosoltransportmodeller med hjälp av fjärranalysmätningar. Metodutveckling för assimilering av satellitobservationer för kemisk transportmodellering och luftkvalitetsprognoser.

Forskningsintressen

 • Aerosoloptik och strålningstransport
 • Dataassimilering och invers modellering
 • Klimatpåverkan av aerosoler

Speciell kompetens

Adjungerad professor på Chalmers. Redaktör för Scientific Reports och Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer; tidigare redaktör för Applied Optics. Projektledare/Arbetspaketledare för ~10 projekt. Granskare för Tyska forskningsrådet (DFG). Opponent/examinator i disputationer/docentföreläsningar. Ledamot i priskommittén för Eleviers van de Hulst Light Scattering Award for Landmark Lifetime Achievements.

Publikationer

Senaste publikationer av Michael Kahnert

 1. Kahnert,Michael
  Aerosol optics model for black carbon applicable to remote sensing, chemical data assimilation, and climate modelling
  2021
  In: Optics Express, Vol. 29, no 7, 10639-10658 p.
  DOI: 10.1364/OE.422523
 2. Kanngiesser,Franz
  Modeling Optical Properties of Non-Cubical Sea-Salt Particles
  2021
  In: Journal of Geophysical Research - Atmospheres, Vol. 126, no 4
  DOI: 10.1029/2020JD033674
 3. Ekelund,Robin
  Microwave single-scattering properties of non-spheroidal raindrops
  2020
  In: Atmospheric Measurement Techniques, Vol. 13, no 12, 6933-6944 p.
  DOI: 10.5194/amt-13-6933-2020