Cecilia Bennet, luftmiljöforskning

Cecilia Bennet

Luftmiljöforskare, Fil. Dr.

Telefon 011-495 85 04

  • Spridningsmodellering
  • Aerosolmodellering
  • Exponeringsmodellering för epidemiologisk forskning
  • Bilateralt samarbete med Sydafrika med avseende på luftkvalitet
  • Doktorsavhandling med inriktning på regional luftkvalitetsmodellering i Sydostasien