Wei Yang

Fil. Dr.

Wei Yang

Roll i gruppen

  • Senior forskare
  • Expert och kodutvecklare för MIDAS. Kunskaper om andra metoder
  • Expert på statistiska metoder, multipla extremer och klimatförändringar
  • Expert på brandriskmodellering

Expertis

  • Bias-korrigering av klimatprojektioner och säsongsprognoser
  • klimatpåverkan
  • Extremvärdesanalys av intensiv nedbörd
  • Vädermönsterklassificering för prognos av vårflod

Särskilda meriter

  • NHF´s stora pris 2012