Anke Thoss, atmosfärisk fjärranalys

Anke Thoss

Anke Thoss, chef för enheten atmosfärisk fjärranalys

  • Satellitmeteorologi
  • Strålningstransport i atmosfären
  • Utveckling av moln- och nederbördsprodukter från satellitdata för nulägesbeskrivning, korta prognoser och klimat
  • Ansvarig projektledare för NWCSAFs produkter för polära satelliter