Vintern 2010-2011: Kallare än normalt

Vintern 2010-11 var kallare än normalt i hela Sverige. I södra Götaland och norra Norrland var det något kallare än i fjol. För södra Götalands del får vi gå tillbaka till 1995-96 eller 1984-85 för att finna en kallare vinter. I norra Norrland var det i allmänhet kallare vintrarna 1993-94 eller 1986-87.

Redan under andra halvan av november slog kylan till ordentligt följt av en decembermånad, som på flera håll i Götaland och södra Svealand blev den kallaste vi känner till. Ingen av vintermånaderna 2009/10 var rekordkall i någon del av landet.

I januari kom kylan av sig och på de flesta håll i landet blev månaden mildare än normalt. Det stod redan då klart att vintern som helhet inte skulle kunna konkurrera med verkliga vargavintrar från 1960- och 1940-talen.

Kylan kom tillbaka i februari men var inte lika sträng och ihållande som i december.


Vintern 2010-2011: Medeltemperatur
Station Vintern 2010/11 Vintern 2009/10 Senast lika kallt eller kallare Rekord Normalvärde 1961/90
Malmö -1,8° -1,5° -2,8° 1995/96 -4,6° 1962/63 0,0
Lund -2,4° -1,7° -2,4° 1995/96 -4,5° 1962/63 0,0
Karlshamn -2,7° -2,1° -2,8° 1995/96 -4,6° 1962/63 -0,4
Halmstad -3,4° -2,9° -4,3° 1984/85 -5,0° 1962/63 -0,9
Växjö -4,5° -4,1° -4,6° 1995/96 -7,2° 1941/42 -2,3
Visby -2,9° -2,8° -3,5° 1984/85 -5,0° 1941/42 -0,9
Göteborg -2,8° -3,2° -3,7° 1984/85 -5,1° 1941/42 -0,5
Borås -4,8° -5,2° -5,5° 1984/85 -7,2° 1892/93 -2,2
Jönköping -5,2° -5,5° -5,6° 1995/96 -7,7° 1941/42 -3,2
Linköping -5,1° -6,0° -6,1° 1984/85 -8,2° 1941/42 -2,8
Norrköping -4,9° -5,4° -5,6° 1985/86 -8,9° 1941/42 -2,5
Stockholm -4,3° -4,6° -5,2° 1986/87 -8,7° 1808/09 -2,3
Västerås -6,0° -6,8° -7,1° 1985/86 -9,2° 1870/71 -3,5
Karlstad -6,8° -7,1° -7,2° 1986/87 -9,2° 1965/66 -3,8
Gävle -6,8° -7,9° -8,0° 1985/86 -10,0° 1965/66 -4,8
Falun -8,1° -8,7° -8,9° 1995/96 -13,4° 1965/66 -6,1
Särna -14,0° -14,5° -15,0° 1985/86 -17,9° 1965/66 -11,1
Sveg -10,6° -12,0° -12,3° 1993/94 -17,3° 1965/66° -8,5
Härnösand -8,7° -8,9° -9,9° 1986/87 -13,5° 1965/66 -6,2
Östersund -8,6° -10,5° -10,8° 1986/87 -15,1° 1965/66 -7,3
Umeå -10,9° -10,0° -12,4° 1986/87 -15,3° 1965/66 -8,1
Gunnarn -14,4° -14,0° -14,6° 1993/94 -20,4° 1965/66 -11,8
Luleå -13,1° -12,0° -14,4° 1986/87 -17,3° 1965/66 -10,4
Haparanda -13,3° -12,7° -15,5° 1986/87 -17,7° 1965/66 -11,0
Kiruna -14,2° -13,9° -15,9° 1993/94 -18,7° 1965/66 -12,8
Karesuando -17,3° -16,0° -18,6° 1986/87 -22,3° 1892/93 -14,9