Vintern 2010-2011 i siffror

För andra året i rad har det varit en ovanligt kall vinter i Sverige. Det finns likheter mellan vintrarna men även skillnader.

Det mest utmärkande draget hos både årets och förra årets vinter är de mycket långa perioderna med fastlåst väderläge och total avsaknad av töväder.

Temperatur och snödjup

I södra Götaland och norra Norrland var årets vinter kallare än vintern 2009/10. I övriga delar av landet var det något kallare förra året.

I Götaland och södra Svealand kom man i allmänhet inte upp i de delvis rekordstora snödjup som förekom i fjol. Den här vintern är det i stället delar av östra Norrland som uppvisat de mest extrema snöförhållandena.

Vintern 2010-2011: Kallare än normalt

Vintern 2010-2011: Vinterns lägsta temperaturer

Vintern 2010-2011: Snödjup

Vintern 2010-2011: Snösäsongen

Isutbredningen i Östersjön

Isutbredningen i Östersjön kulminerade den 25 februari med en maximal isutbrening på drygt 300 000 kvadratkilometer. Den var därmed större än i fjol och för övrigt den största sedan 1987.

Figur över maximal isutbredning 1957-2011