Risk för störningar i dataleveranser/Risk of interruptions in data deliveries

 Från 25-31 maj kommer SMHI uppgradera delar av sin IT infrastruktur. Två driftsättningar är planerade. Detta kan medföra någon timmes avbrott per tillfälle. 

SMHI will upgrade parts of the IT infrastructure from 25th to 31st of May. Two upgrades are planned. This may cause interruptions up to one hour each time.