Ordlista

API

Application Programming Interface - API är ett sätt att strukturera  data och göra den tillgänglig för utveklare av till exempel applikationer. Det är en regeluppsättning för hur en viss programvara kan kommunicera med annan programvara.

AROME

Arome är en meteorologisk modell som används av SMHI.

csv, json, xml

Olika filformat

Ekholm-Moden

SMHI använder Ekholm-Modéns formel för att beräkna medeltemperaturer. 

Gränssnitt

Gränssnitt, eller användargränssnitt kan beskrivas som en länk mellan användaren och den hårdvara eller programvara som användaren arbetar med.

Metadata

Används för att beskriva innehållet och/eller strukturen för en viss datasamling ur något perspektiv. Betyder "information om data".

Modell/analysmodell

När vi hänvisar till modeller så menar vi oftast matematiska beräkningsmodeller som används både inom meteorologi, oceanografi, hydrologi och i andra relaterade sammanhang.

Obsar

Förkortning av observationer. En observation är ett uppmätt värde på någon av våra mätstationer.

php

Ett skriptprogrammeringsspråk.

PMP

Databasen PMP ger en komplett väderprognos för de närmaste 10 dygnen utifrån olika modelldata, statistiska anpassningar och manuella editeringar.

RSS/atomflöde

En samling XMl-baserade filformat som används främst av nyhetssidor och bloggar. Det är möjligt att prenumerera på RSS/atom flöden med hjälp av en flödesläsare.

url

Webbadress, länk till en viss sida på internet. URL står för Uniform Resource Locator.

WFS

WFS publicerar geografisk information i vektorformat, detta skulle kunna beskrivas som källkoden bakom en kartbild.

WMS

Web Map Service (WMS), standard för hur interaktionen med en webbtjänst för kartbildsgenering ska fungera dvs hur man begär en kartbild.

Zip/zippad fil

Ett format för arkivfiler. Filer som är komprimerade för att åstadkomma en snabbare överföring mellan datorer. Även ett sätt att packa ihop flera filer i ett litet paket.