Modelldata (HIRLAM E11 och AROME)

HIRLAM (High Resolution Limited Area Model) är en modell för regionala väderprognoser för 1 och 2 dygn.

Här kan du både ladda ned meteorologiska modelldata via gränssnitt och prenumerera på ett flöde av modelldata (nulägesbeskrivningar) till och med igår som uppdateras var 6:e timme. En nulägesbeskrivning är tidssteg 0 i prognosen.

Gridrutorna är ca 11*11 km och filformatet är GRIB.

Modelldata från HIRLAM finns t o m 2014-03-18. Därefter ersätts HIRLAM-modellen med den mer högupplösta modellen AROME.

Parametrar

  • Temperatur (°C)
  • Vind (m/s), horisontellt och vertikalt
  • Relativ luftfuktighet
  • Höjd till tryckytor i atmosfären

Hirlam E11

Prognosmodellen HIRLAM (High Resolution Limited Area Model) och har utvecklats i samarbete mellan vädertjänsterna i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Island, Irland, Nederländerna och Spanien.

HIRLAM-prognoserna är mer detaljerade än de globala prognoserna och är ett viktigt underlag för varningstjänst och beredskap för räddningstjänst. Modellens data används som indata till en mängd andra meteorologiska, hydrologiska och oceanografiska modeller.

Fyra gånger per dygn körs väderprognosberäkningarna vid NSC (Nationellt SuperdatorCentrum) i Linköping.