Nyheter SHARKweb

Här annonseras pågående uppdateringar och förändringar i SHARKweb.

Problem vid nedladdning av Fys/Kem-data

Ett tidigare problem på sharkweb rörande nedladdning av Fys/Kem-data är löst. Användare kan dock behöva tömma cash-minnet hos sin webbläsare för att kunna ladda ner data.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ny version av SHARKweb

Nu driftsätter vi en ny uppdaterad version av vår utsökning av marina miljö-övervakningsdata. Vi har tagit hänsyn till inkomna önskemål och passar på att tacka främst Havsmiljöinstitutet samt Hav och Vattenmyndigheten för bra synpunkter. Vi har mer arbete att göra, frågor och feedback är välkommen …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ändringar i Fys/Kem-data

  • Gamla kvalitetsflaggor byts ut mot nya enligt kodlista.
  • Interna fartygskoder byts ut mot ICES-koder (Landskod + Fartyg). I de fall då det inte finns ICES-kod gäller (Landskod + Intern fartygskod) enligt kodlista.
Publicerad: Senast uppdaterad:

Smärre justeringar av tabeller

Vi har flyttat, lagt till respektive tagit bort kolumner i ett fåtal vyer. Framförallt påverkas tabellerna Översikt, Alla, samt Fysik/kemi (men ej Fysik/kemi, kolumner).

Publicerad: Senast uppdaterad:

SHARKweb-nyheter som RSS-flöde

Nu kan du prenumerera på våra databasnyheter i din mejl eller webbläsare, dvs. få meddelanden om förändringar levererade direkt till dig. Högerklicka på RSS-symbolen i nyhetsrutan för att kopiera adressen, och lägg sedan till RSS-flödet i vald applikation.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Kolumnstädning pågår

Vi har idag gjort vissa ändringar map. vilka kolumner som visas samt i vilken ordning kolumnerna uppträder i olika tabellvyer. Dessutom har namnsättningen av positionskolumnerna gjorts mer konsekvent.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Programvara uppdateras 12:45-13:00

Idag (ons 16/3) kl 12:45-13:00 sker en mindre uppdatering av vår databas-mjukvara, vilket kan medföra störningar i SHARKweb.

Publicerad: Senast uppdaterad: