Pågående utvecklingsarbete

Datavärdskapet utför flera förbättringsarbeten under 2019. Vi kommer framförallt fokusera på att förbättra kommunikationen mellan leverantörer, utförare, beställare och datavärden genom bl.a. ett nytt ärendehanteringssystem. Inom kort kommer vi att skicka ut en enkät för att undersöka användarnas behov när vi utvecklar nya SHARKweb.

Här följer de tekniska utvecklingsarbeten vi arbetar med under 2019:

  1. Uppdatering av formatmallar för dataleveranser till en tydligare standard som blir mer enhetlig mellan olika datatyper.
  2. Uppdatering av webbsidan till en enklare och tydligare layout med en ny kortfattad huvudsida och tre nya sidor "Ladda ned data", "Leverera data" och "Så fungerar datavärdskapet". Den separata registersidan med information om programområden (HaV/SMHI) uppdateras och sammanfogas med övriga sidor ovan.
  3. Videoinstruktioner. Instruktioner för att leverera data till datavärdskapet och för att söka ut data på SHARKweb kompletteras med kortare videoklipp.
  4. Automatiserad kvalitetsgranskning av biologiska data enligt internationell standard.
  5. Utveckling av SHARKweb 2.0. Förstudie och start av arbete med att utveckla nästa generations webbtjänst för att söka ut och ladda ned data från svensk havsmiljöövervakning.