Vanliga frågor och svar

Här finner du svaren på de vanligast förekommande frågorna.

Modellanvändning och kvalitet

Tolkning av modellresultat