Mätstationer för UV-strålning

Att mäta UV-strålning noggrant är svårt. Det används även många olika mått på UV-strålningen. SMHI har mätt så kallad CIE-erytemviktad UV under flera år.

Ultraviolett strålning har våglängder mellan 100 och 400 nm. Till jordytan kan endast strålning från solen med våglängder längre än 290 nm komma ner. UV-strålning med kortare våglängd absorberas i ozon och syre på hög höjd i atmosfären.

Den skadliga effekten är i allmänhet större för de korta våglängderna i UV än för de längre.

SMHI har mätt mängden erytemviktad UV-strålning för en begränsad period vid följande platser. Mätningar i Norrköping pågår med ett annat UV-instrument (se länk i högerspalten).

Det finns även några spektrala mätningar (våglängd för våglängd) att ladda ner (se länk i högerspalten).

SMHI gör även prognoser för UV-index.

 
Ultraviolett strålning
Namn Stnnr Start Slut X Y
Lund Sol 5343 1990 1994 617978 133738
Norrköping Sol 8665 1990 1996 649525 151987
Borlänge Sol 10528 1991 1996 670690 147920
Umeå Sol 14061 1991 1996 708664 171857
Kiruna Sol 18002 1990 1996 753339 169452