Dygnsmedel­temperaturens avvikelse från den normala, 7 juli 2018


Kartan visar hur mycket dygnets medeltemperatur avviker (i °C) från den normala medeltemperaturen för detta dygn (medelvärdet 1961-1990). Analyserna bygger på observationer från cirka 200 stationer som dagligen rapporterar in temperaturer.

Notera att denna karta är automatgenererad med en grov kvalitetskontroll.
Data kan saknas i underlaget och felaktigheter kan förekomma.