Nederbörden i procent av den normala för perioden 1 - 13 september 2019


Kartan visar den summerade nederbörden från den 1 - 13 september 2019 i procent av periodens normala nederbörd (medelvärdet 1961-1990). Analysen bygger på observationer från cirka 400 stationer som rapporterar in nederbördsmätningar varje dag.

Notera att denna karta är automatgenererad med en grov kvalitetskontroll.
Data kan saknas i underlaget och felaktigheter kan förekomma.

Visa kartor för tidigare månader