Klimatscenarier

Hur förväntas klimatförändringarna inverka på de hydrologiska förhållandena i Sverige? Utforska hur olika index som exempelvis temperatur, nederbörd, lågflöden och snö förändras i ett framtida klimat.

I produkten kan geografiskt detaljerade kartor för alla Sveriges län laddas ner i rapportform. Rapporten ger bland annat svar på frågor rörande förändringar i tillrinning och vattenflöde.