Klimatscenarier

Hur förväntas klimatförändringarna inverka på de hydrologiska förhållandena i Sverige? Utforska hur olika index som exempelvis temperatur, nederbörd, lågflöden och snö förändras i ett framtida klimat.

I produkten kan geografiskt detaljerade kartor för alla Sveriges län laddas ner i rapportform. Rapporten ger bland annat svar på frågor rörande förändringar i tillrinning och vattenflöde.

Så här används produkten

  1. Välj Län eller hela Sverige
  2. Välj Klimatindex
  3. Kartorna visas dirket. Klicka på en karta för större bild.
  4. Rapport och GIS-skikt går att ladda ner under valet av Län och Klimatindex.