Länsvisa GIS-skikt med SMHIs vattenföringsstationer

Här finns GIS-skikt innehållande vattenföringsstationer inom Sveriges hydrologiska grundnät tillgängliga för nedladdning.

GIS-skikten innehåller endast de stationer i det nationella hydrologiska grundnätet som ägs av SMHI eller där SMHI ansvarar för avbördningssambandet (cirka 205 stationer). Utöver dessa ingår även cirka 90 externt ägda kraftverk i grundnätet men som inte är med i de här GIS-skikten.

De länsvisa skikten innehåller stationer som är belägna inom länsgränsen samt inom ett avstånd på 5 km utanför denna. Samtliga skikt har SWEREF99TM som koordinatsystem.

GIS skikt för SMHIs hydrologiska vattenföringsstationer (12 kB, zip)

Nedan kan länsvisa GIS-skikt laddas ned:

GIS skikt för Blekinge län (3 kB, zip)

GIS skikt för Dalarnas län (3 kB, zip)

GIS skikt för Gävleborgs län (3 kB, zip)

GIS skikt för Gotlands län (3 kB, zip)

GIS skikt för Hallands län (3 kB, zip)

GIS skikt för Jämtlands län (3 kB, zip)

GIS skikt för Jönköpings län (3 kB, zip)

GIS skikt för Kalmar län (3 kB, zip)

GIS skikt för Kronobergs län (3 kB, zip)

GIS skikt för Norrbottens län (4 kB, zip)

GIS skikt för Skåne län (3 kB, zip)

GIS skikt för Stockholms län (3 kB, zip)

GIS skikt för Södermanlands län (3 kB, zip)

GIS skikt för Uppsala län (3 kB, zip)

GIS skikt för Värmlands län (3 kB, zip)

GIS skikt för Västerbottens län (4 kB, zip)

GIS skikt för Västernorrlands län (3 kB, zip)

GIS skikt för Västmanlands län (3 kB, zip)

GIS skikt för Västra Götalands län (4 kB, zip)

GIS skikt för Örebro län (3 kB, zip)

GIS skikt för Östergötlands län (3 kB, zip)