Nytt svenskt vindrekord för januari

Under helgen drog ett intensivt lågtryck, namngivet Tor, in över främst Norge även om också delar av den svenska fjällvärlden berördes. Vid den extremt vindutsatta stationen Stekenjokk på 1036 meters höjd över havet i södra Lapplandsfjällen uppmättes under lördag morgon en medelvind på 43,8 m/s som mest. Detta värde är nytt svenskt januarirekord över högsta medelvind i Sverige. Det tidigare januarirekordet över högsta medelvind på 43,5 m/s, även det från Stekenjokk, uppmättes några dagar efter att ”trädavverkaren” Gudrun drabbade södra Sverige 2005.

Bortsett från Stekenjokk så var medelvindarna i övriga fjällen betydligt mer modesta. Det näst högsta värdet från Blåhammaren i Jämtland (1090 m öh) var ”bara” 33,1 m/s och sattes under fredag kväll.

Den allra högsta medelvind som observerats i Sverige oavsett månad är 47,0 m/s vid Stekenjokk den 16 november 2013 i samband med stormen Hilde. Utanför fjällen är rekordet 40 m/s uppmätt vid Ölands södra grund den 17 oktober 1967. Tillförlitliga vindmätningar i Sverige finns från 1951 och framåt.

Mätstationen i Stekenjokk
Mätstationen i Stekenjokk i södra Lapplandsfjällen. Foto SMHI Förstora Bild

Ännu blåsigare i Norge

Medan Tor bara snuddade vid den svenska fjällvärlden så var Norge betydligt hårdare drabbat. Allra mest blåste det vid Kråkenes fyr som rapporterade en medelvind på 48,9 m/s och en byvind på 61,7 m/s. Nästan lika mycket (47,5 m/s i medelvind och 58,4 m/s i byvinden) uppmättes vid den högt belägna Trolledalsegga på 1020 m öh. Uppe på Norges högst belägna fjällstation Juvasshöe (1894 m öh) var medelvinden förvisso ”bara” 38,1 m/s men byvinden nådde upp i 62,1 m/s.