Gör spridningsberäkningar ifrån punktkällor med SIMAIR Område

Den nya modulen SIMAIR Område ersätter SIMAIR Korsning och innebär ny funktionalitet för att på ett snabbt och enkelt sätt kunna göra yttäckande spridningsberäkningar både ifrån punktkällor och korsningar. Alla nuvarande användare av Korsning får tillgång till den nya funktionaliteten helt utan extra kostnad.

I samband med tillståndsprövningar av anläggningar med utsläpp till luft, såsom industrier och värmeverk, är det viktigt att kunna visa på verksamhetens påverkan på luftmiljön. Spridningsberäkningar hjälper till att avgöra hur planerade ändringar av en anläggning kommer att påverka halterna i utomhusluften. Med beräkningsresultaten går det att relatera förväntade haltbidrag till miljölagstiftningens gränsvärden som miljökvalitetsnormer, utvärderingströsklar och miljökvalitetsmålet Frisk luft. Det går också att exempelvis undersöka effekten av dimensioneringen av skorstenshöjd eller vilken produktion som verksamheten kan ha för att miljölagstiftningen ska klaras.

 • Användargränssnittet för att utvärdera beräkningsresultaten i SIMAIR Område
  Användargränssnittet för att utvärdera beräkningsresultaten i SIMAIR Område Förstora Bild
 • Användargränssnittet för att skapa en ny punktkälla i SIMAIR Område
  Användargränssnittet för att skapa en ny punktkälla i SIMAIR Område Förstora Bild
 • Visualisering i ett GIS-program av beräkningsresultaten ifrån SIMAIR Område
  Visualisering i ett GIS-program av beräkningsresultaten ifrån SIMAIR Område Förstora Bild
 • Användargränssnittet för att utvärdera beräkningsresultaten i SIMAIR Område
  Användargränssnittet för att utvärdera beräkningsresultaten i SIMAIR Område Förstora Bild
 • Användargränssnittet för att skapa en ny punktkälla i SIMAIR Område
  Användargränssnittet för att skapa en ny punktkälla i SIMAIR Område Förstora Bild
 • Visualisering i ett GIS-program av beräkningsresultaten ifrån SIMAIR Område
  Visualisering i ett GIS-program av beräkningsresultaten ifrån SIMAIR Område Förstora Bild

Tillsammans med luftvårdsförbundet Luft i Väst har SMHI nu utvecklat ny funktionalitet till SIMAIR för att direkt i gränssnittet möjliggöra beräkningar med SMHIs spridningsmodell NG2M (Next Generation Gaussian Model) som bygger på spridningsmodellen SMHI-DISPERSION.

Punktkälleberäkningar i gränssnittet

För att göra en punktkälleberäkning behöver du ha tillgång till modulen SIMAIR Område, som ersätter SIMAIR Korsning. Skapa ett projekt var som helst i Sverige, välj REDIGERING > Punktkällor, rita in punktkällan på kartan och fyll i anläggningens egenskaper som skorstenshöjd, utflöde ifrån skorstenen och emission av varje ämne. SIMAIR har i dagsläget bakrundshalter för NO2, PM10, CO och bensen, men i den nya modulen går det även att räkna ut den enskilda industrins haltbidrag (utan bakgrundshalt) för en rad andra ämnen.

Det är i dagsläget bara möjligt att i gränssnittet fylla i en punktkällas årsmedelemission. Om du bara känner till emissionen vid maxlast så har vi tagit fram ett enkelt Excel-verktyg som hjälper dig att beräkna årsmedelemissionen (detta verktyg hittas i panelen till höger och under Användarstöd på SIMAIRs användarsida).

Välj sedan SIMULERING > Område och gör en spridningsberäkning där du har möjlighet att välja beräkningens modellområde och upplösning. Efter någon minuts beräkningstid är resultaten färdiga, och går att utvärdera både i SIMAIR-systemet och genom att exportera resultaten till valfritt GIS-program.

SIMAIR-abonnemang med bara Område

SIMAIR Område ersätter Korsning, så för befintliga användare av modulen så är det bara att logga in i SIMAIR för att komma åt den nya funktionaliteten.

Det är nu också möjligt att teckna abonnemang på SIMAIR Område utan SIMAIR Väg. Läs mer om detta under Priser och villkor.