Nu är Simairs basår 2021 tillgängligt

Arbetet med det nya basåret 2021 är nu färdigt och har gjorts tillgängligt för alla användare. Det här är första gången ett basår har producerats direkt för Simair 3, och innebär att du nu också kan göra beräkningar baserat på data för år 2021.

Ett basår till Simair innebär en sammanställning av all den data som krävs för att en användare snabbt ska kunna göra en vägberäkning i systemet för ett givet år.

I och med basår 2021 så har vi bland annat sammanställt meteorologisk data ifrån ECMWF och MESAN, trafikdata ifrån Trafikverkets NVDB, emissionsfaktorer ifrån HBEFA, byggnadsdata ifrån OpenStreetMap, samt beräknat bakgrundshalter på regional och urban skala med hjälp av SMHIs MATCH- och BUM-modeller.

Så kommer du åt det nya basåret

Det nya basåret finns nu tillgängligt genom att användaren via huvudmenyn skapar ett nytt scenario för ett projekt. I menyn som följer går det sedan att välja alla eller utvalda delar av det nya basåret, som är uppdelat i de fyra kategorierna Trafik & väg, Emissionsfaktorer, Byggnader och Bakgrundshalter.

Det är på så sätt enkelt att exempelvis undersöka effekten av meteorologi och bakgrundshalter mellan olika år samtidigt som andra parametrar behålls konstanta.

Här hittar du de nya dataseten
När du skapar ett nytt scenario kan du välja alla eller delar av det nya basårets data, uppdelat i kategorierna Trafik & väg, Emissionsfaktorer, Byggnader och Bakgrundshalter.

Rapportering av modelldata

Kommuner ska rapportera sina luftkvalitetsdata till Datavärdskapet för luftkvalitet. Rapportering av modelldata, som kan tas fram med Simar, ska ske senast den 15 juni 2022. En vägledning för hur rapporteringen ska göras, med Simair som exempel, finns på Reflab - modellers webbsida.