Analysmodell (MESAN)

Mesan är en meteorologisk analysmodell som beskriver det aktuella väderläget i gridrutor. Modellen fungerar även som ett komplement till observationer då antalet mätstationer är begränsat.

Här kan du både ladda ned meteorologiska analysdata via ett gränssnitt och prenumerera på ett flöde av analysdata (nulägesbeskrivningar) till och med igår som uppdateras varje timme.   

Gridrutorna är 11*11 km och filformatet är GRIB.

Parametrar

MESAN levererar ett antal parametrar som beskriver väderläget vad det gäller:

  • Temperatur
  • Nederbörd
  • Moln
  • Vind
  • Sikt
  • Relativ luftfuktighet
  • Snö

Vissa parametrar levereras endast vissa tider på dygnet, beroende på ackumuleringstid.

MESAN

Direkta observationer utförs på bestämda platser, stationer i ett observationsnät. Antalet stationer är begränsat, bland annat av ekonomiska skäl, därför saknar flertalet orter i Sverige direkta observationer. Det händer även att observationer från en viss plats uteblir då instrument eller utrustning krånglar.

Ett sätt att ändå kunna presentera värden för alla tänkbara orter och tidpunkter är att använda meteorologiska modeller och interpoleringsmetoder i kombination med de observationer som finns.

Den meteorologiska modellen tar hänsyn till fysiken medan interpoleringen på ett smart sätt beräknar värden för ett rutnät av punkter. Vid SMHI görs detta bland annat med hjälp av ett system med namnet Mesan.

Mesan-området-exempel
Mesanområdet täcker en stor del av norra Europa. Här visas lufttryck (isolinjer) och temperatur (färgade områden) för 29 mars 2012 kl 6 UTC.

Aktuellt om parametrarna U och V

Det finns för tillfället ett fel i metadata i GRIB-filerna. U och V är orienterade i gridets riktning, men metadata-attributet (uvRelativeToGrid = 0) säger det motsatta. Attributet borde ha värdet uvRelativeToGrid = 1.