Förbättrad resultatexport och annan ny funktionalitet i Simair

Det har nu gått ett drygt halvår sedan lanseringen av Simair 3, och vi fortsätter kontinuerligt att lägga till ny funktionalitet och förbättra användarvänligheten. Nu finns även en fullständig användarmanual tillgänglig, och igår släpptes den senaste uppdateringen av Simair som tar oss upp till version 3.6.

För den som vill läsa mer om Simairs olika funktioner har vi nu tagit fram en användarmanual med en detaljerad beskrivning av allt man kan göra. Användarmanual SIMAIR 3 (5,9 MB, pdf)

Det finns nu också en sida som samlar informationen om de förbättringar som görs av systemet och som hålls uppdaterad kontinuerligt (Uppdateringshistorik för SIMAIR). Nedan följer en beskrivning av några av de nya funktionerna som har tagits fram sedan lanseringen.

Sammanslagning av vägsegmenten i en gaturumsberäkning

I de fall då ett gaturum innehåller flera olika vägsegment så slår nu systemet självt ihop vägarnas egenskaper vid en väg-beräkning. Det innebär att Simair tar hänsyn till samtliga vägars trafik vid beräkningen utan att användaren själv behöver göra en manuell sammanslagning. De vägar som tas med i beräkningen markeras i kartan.

Screenshot av SIMAIR som visar sammanslagning av vägsegment
Sammanslagning av vägsegment i SIMAIR Förstora Bild

Notera att detta enbart gäller för gaturumsberäkningar med OSPM-modellen. Öppna gator som använder OpenRoad-modellen saknar fortfarande motsvarande funktionalitet.

Fler sandningsparametrar ifrån NORTRIP

Inkluderingen av NORTRIP-modellen i Simair 3 ger förbättrade möjligheter att ta hänsyn till vägslitage och dammbindning och att undersöka effekten av olika åtgärder gällande vinterväghållning. Vi har nu lagt till Sandmängd och Tid mellan sandning som två nya parametrar för att beskriva vinterförhållandena på vägen.

Förbättrad resultatexport

När man ska exportera sina beräkningsresultat ifrån systemet finns det flera olika möjligheter. Vid lanseringen kunde man exportera en sammanställning av resultaten i form av en PDF-rapport, och det gick också att spara ner tidsserier med detaljerad information om trafikflöde, emissioner och haltbidrag på timnivå. Det går nu även att exportera samtliga vägar, byggnader och receptorpunkter i hela projektområdet som GIS-lager (GeoPackage), vilket kan användas för att själv visualisera och göra avancerade operationer på projektresultaten i valfritt GIS-program.

Vi fortsätter att uppdatera Simair så att det ska bli så bra som möjligt. Säg gärna till om det är något du saknar eller skulle vilja ha förbättrat!