Presentationer från grundkurs i klimatanpassning våren 2022

Nedan finner du alla presentationer från grundkurs i klimatanpassning 26–27 april 2022.