Öppet webbinarium om Vägledningen för klimatanpassad upphandling

Den 28 november genomförs webbinarium om den nya Vägledningen för klimatanpassad upphandling. Det är gratis att delta.

Den 28 november presenteras ett nytt stöd som hjälper dig att förstå om din aktuella upphandling behöver beakta effekterna av ett förändrat klimat. När klimatet förändras kan det leda till förändrade väderförhållanden och ökade risker för övervärme, skyfall och översvämningar och andra effekter.

Det är Upphandlingsmyndigheten och SMHI som har utvecklat en vägledning för klimatanpassad upphandling. Vägledningen är en hjälp för beslutsfattare, verksamhetsledare, projektledare, hållbarhetssamordnare, inköpare och upphandlare i kommuner, regioner, statliga myndigheter och andra organisationer.

Anmälan är nu stängd.