SMHI med på världskonferens om klimatanpassning

Den 28–31 maj arrangeras en stor klimatanpassningskonferens i Lissabon, Portugal. SMHI är med, liksom flera svenska myndigheter som jobbar aktivt med just klimatanpassning.

16 personer står uppradade med ett sydeuropeiskt landskap bakom sig.
SMHI och flera andra svenska myndigheter deltar på ECCA 2019 i Lissabon. Förstora Bild

ECCA står för European Climate Change Adaptation Conference, en stor mötesplats för klimatanpassning som arrangeras vartannat år. Årets konferens är den fjärde i ordningen, och äger rum i Lissabon, Portugal 28–31 maj. Den organiseras av EUs Horizon2020-program. 

Här samlas forskare, företagare, policyhandläggare och andra aktiva inom klimatanpassning, inte bara ifrån Europa utan även ifrån Australien, Japan och USA, för att diskutera, lära och utbyta kunskap och erfarenheter. Årets konferens är den största någonsin, och samlar över 1200 deltagare – och för första gången är konferensen helt slutsåld.   

Fullspäckat program och mängder av inspiration

Under konferensen varvas sessioner i plenum med workshops och seminarier, totalt 580 sessioner och 192 posters! Konst kring klimatfrågor spelar också en roll, med performance konst, utställningar och musik. Konferensen avslutas med en dag med studiebesök. Att hinna med allt är förstås omöjligt, men de svenska myndighetsdeltagarna på plats har gjort sitt bästa…

Lena Strömbäck
Lena Strömbäck. Förstora Bild
Erik Kjellström
Erik Kjellström. Förstora Bild

Från SMHI deltar bland andra Erik Kjellström, professor i klimatologi, och Lena Strömbäck, som forskar på luftmiljö: 
– Jag har sett exempel på många nya verktyg för klimatanpassning och det verkar som att det nu finns en kommersiell marknad för det, säger Lena. 

Erik pekar på att den stora tillgången på klimatdata också ställer krav på det växande antalet aktörer som använder det – det finns en risk att data tolkas på fel sätt: 

– Här måste vi se till att de data som vi tar fram är av hög kvalitet, och att det finns kunskap om hur det kan användas, säger Erik. 

Ny kunskap ska nu omsättas i praktiken

Samuel Karlström från Länsstyrelsen i Stockholm har samlat en massa kunskap under konferensen: 

– Nu är det dags att åka hem och omsätta det i praktiken! 

Måns Enander, klimatanpassningssamordnare vid länsstyrelsen i Västmanland, sammanfattar konferensen i en ekvation: V=E+S-AC, där V står för vulnerability, E för Exposure, S för Sensitivity och AC för Adaptive Capacity. 

– Det är de områden och de aktörer som har låg kapacitet för klimatanpassning som vi behöver fokusera på. Det kan vara de som inte har kunskap eller resurser för klimatanpassning och som därför inte har möjlighet att vidta några åtgärder, konstaterar Måns. 

Många länder har kommit långt

Linda Holmström, klimatanpassningssamordnare i Stockholms län skulle gärna vilja se mer praktisk erfarenhet vid konferensen, och tycker att Sverige har en hel del att bidra med och borde synas mer nästa gång. Christoffer Carstens, länsstyrelsen i Gävleborg, håller med – och ser en trend med många sessioner som fokuserar på robust beslutsfattande. 

Porträtt utomhus på kvinna med långt, blont hår.
Åsa Sjöström. Förstora Bild

Åsa Sjöström från Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, SMHI, konstaterar att kunskapsläget ständigt förbättras: 

– Nu är det tydligt att många länder har kommit långt i sitt klimatanpassningsarbete. Många är inne på sina andra eller tredje rundor med strategier och uppföljningar, och det är förstås erfarenheter som är till stor nytta när vi nu arbetar fram de strukturer som vi vill ha för detta i Sverige, säger Åsa. 

Metoder för att engagera

Anna Jonsson, också hon från Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, noterar att frågor kring hur företag kan redovisa klimatrelaterade risker, rättviseperspektiv på klimatanpassning och hälsoaspekter av klimatförändringar berörts.

– Det är verkligen häftigt att vara här och kunna höra om det allra senaste från Europa, och även andra delar av världen, säger Anna.

Anna har deltagit i flera sessioner där skapande och kollektiva berättelser kring klimatförändringar och hur anpassningen ska se ut har stått i centrum:

– Många utvecklar och testar metoder och arbetssätt för hur man kan engagera både medborgare och näringsliv för att få extra skjuts i arbetet framåt.

Den stora bredden på ämnen imponerar

Nilla Thompson, Boverket, är även hon nöjd med konferensen: 

– Lissabon är en väldigt välkomnande stad och det är svårt att inte vara positiv! Det är första gången jag deltar i ECCA och jag är imponerad både över bredden på ämnen och teman och ambitionen att integrera olika frågor för att belysa dem allsidigt. Sedan uppskattar jag att konferensen ger mig både ny kunskap och tillfälle till många möten och nya kontakter. Konferensen ger mig och Per Stenholm (Boverket) inspiration och idéer som vi tar med oss till det vidare arbetet med samordningsuppdraget att klimatanpassa den byggda miljön i Sverige!

Bilder på tre olika konstverk. Två skulpurala och en illustration.
Tre konstverk från utställningen "Art for Change" på ECCA 2019. Förstora Bild