Anmälan nu öppen för Grundkurs i klimatanpassning

Under hösten hölls SMHIs Grundkurs i klimatanpassning för första gången i virtuellt format. Även i vår kommer kursen att ske online. Anmälan har nu öppnat.

Hela samhället berörs av klimatförändringen och allt fler anpassar sina verksamheter till ett varmare klimat. Varje år arrangerar SMHI därför en eller två grundkurser i klimatanpassning. Den riktar sig i första hand till dem som jobbar med klimatanpassning inom en kommun, länsstyrelse eller myndighet, det vill säga de som rustar samhället för klimatförändringar. Innehållet i kursen är därför anpassat för dessa aktörer. 

Intensiva dagar med inspiration och kunskap

– Under två halvdagar får deltagarna kunskaper kring klimat, vad klimatanpassning är och varför det är viktigt. Praktiska tips för arbetet med klimatanpassning ingår, och värdefulla exempel från bland annat kommuner presenteras också, berättar Pontus Wallin, en av kursledarna från Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning på SMHI, som arrangerar kursen.

Ändringar i programmet

– Tidigare har första kursdagen nästan uteslutande innehållit information om klimatförändringarna och klimatscenarier, för att bygga en stabil grund inför dag två som handlat om klimatanpassning. Nu ändrar vi upplägget genom att utöka delen om klimatanpassning, vilket ger oss möjlighet till mer fördjupning inom tillgängliga verktyg, säger Karin Lundgren Kownacki, också hon kursledare från Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning.

Vårens kurs äger rum den 4–5 maj. Anmälan sker genom länken i till höger.

Maximalt antal kursdeltagare per organisation är tre. Det totala antalet kursdeltagare är begränsat, och vid stort antal anmälningar kommer vi därför att prioritera representanter från kommuner, länsstyrelser och myndigheter.