Vindavkylning

Typ: Faktablad
Författare: SMHI
Publicerad:

Sammanfattning

Särskilt vid låga temperaturer ger höga vindhastigheter större avkylning än vad termometern visar. Förfrysningsrisken ökar därmed och man bör därför hellre se till den avkylande effektiva temperaturen beräknad som en kombination av temperatur och vind, vilket tabellen nedan visar. Faktablad nummer 17.