Vattenåret 2011

Typ: Faktablad
Författare: Anna Eklund (red)
Publicerad:

Sammanfattning

Under årets första månader fanns snö i stora delar av landet, men vårfloden blev lugn på de flesta håll. Hösten var mild och snön lades sig ovanligt sent i landet. Även isläggningen på sjöar och i Östersjön var sen. Faktablad nummer 54.