Vattenåret 2010

Typ: Faktablad
Författare: Gunn Persson (red)
Publicerad:

Sammanfattning

Året präglades av snö. Södra Sverige hade mycket snö i början på året men vårfloden blev lugnare än förväntat beroende på en långsam uppvärmning och endast lite regn under smältperioden. I norr blev vårfloden snabb och orsakade problem med översvämmade vägar, ras och skred. Faktablad nr 50.