Vattenåret 2009

Typ: Faktablad
Författare: Gunn Persson (red)
Publicerad:

Sammanfattning

För Sveriges del var 2009 ett odramatiskt väderår. I juli regnade det dock rikligt i ett område från Vänern upp mot mellersta Norrlands kustland. Lokalt uppstod översvämningsproblem, men det blev inga större störningar för samhällsfunktionerna. Faktablad nr 45.