Vattenåret 2008

Typ: Faktablad
Författare: Eva Edquist (red.)
Publicerad:

Sammanfattning

Årets två första månader var milda och i stora delar av landet nederbördsrika. Detta medförde att det förekom höga respektive mycket höga flöden i sydvästra Svealand samt västra Götaland. Faktablad nummer 40.