Vattenåret 2006

Typ: Faktablad
Författare: Torbjörn Jutman (red.)
Publicerad:

Sammanfattning

Vintern höll sitt grepp ovanligt länge i södra Sverige under 2006. Snösmältningen medförde högre flöden än normalt i östra Götaland. Vårfloden i södra Sverige kulminerade under mitten av april. Faktablad nummer 32.