Vattenåret 2005

Typ: Faktablad
Författare: Torbjörn Jutman (red.)
Publicerad:

Sammanfattning

Mycket regn under januari medförde riklig vattenföring med en hög flödestopp i västra Götalands vattendrag. Även södra Svealands vattendrag hade då hög vattenföring. För övrigt var vintervattenföringen normal i hela Sverige. Faktablad nummer 28.