Vattenåret 2004

Typ: Faktablad
Författare: Torbjörn Jutman (red.)
Publicerad:

Sammanfattning

Regn och snösmältning förorsakade under vintern flera flödestoppar i Götalands och södra Svealands vattendrag. Mest betydande var en flödestopp i början av februari som gav höga flödesnivåer i många vattendrag i västra Götaland. Faktablad nr 24.