Vattenåret 2003

Typ: Faktablad
Författare: SMHI
Publicerad:

Sammanfattning

I södra Svealand och Götaland förekom snösmältning vid flera tillfällen under vintern och inget snötäcke av större betydelse bildades. Detta resulterade i att där inte uppstod någon egentlig vårflod. Faktablad nr 18.