Vattenåret 2002

Typ: Faktablad
Författare: Torbjörn Jutman
Publicerad:

Sammanfattning

Vattendragen i hela Sverige hade vid årets början nära normal vattenföring, men från mitten av januari inleddes en nederbördsrik period med milt väder, vilket fick till följd hög vattenföring för årstiden under resten av vintern i praktiskt taget hela Sverige utom nordöstra Norrland.Faktablad nr 14.