Värmeböljor i Sverige

Typ: Faktablad
Författare: Gunn Persson och Lennart Wern
Publicerad:

Sammanfattning

I Sverige är värmeböljor, definierade utifrån en absolut temperatur, ganska ovanliga jämfört med Sydeuropa. Vi är dock anpassade till ett kallt klimat vilket innebär att normal värme i andra länder upplevs som besvärande varmt här. Faktablad nummer 49.