Variationer och trender i nederbörden 1860-2003

Typ: Faktablad
Författare: Hans Alexandersson
Publicerad:

Sammanfattning

Nederbörden är inte lätt att sammanfatta i ett medelvärde för hela landet. Exempelvis är de västra fjälltrakterna ur fas med övriga Sverige, det vill säga man har där oftast vått när det är torrt i övriga landet och vice versa. Enligt de framtagna medelvärdena har vi haft en tydlig ökning av nederbörden under de 144 år som undersökningen omfattar. Beroende på avsaknaden av stationer i de nederbördsrikaste delarna av fjällen ligger de beräknade värdena något lägre än ett för hela landet rättvisande medelvärde. Faktablad nr 22.