Vågdata från svenska kustvatten 1985.

Typ: Rapport
Serie: Oceanografi 8
Författare: Jonny Svennson och Kjell Wickström
Publicerad:

Sammanfattning

Vågmätningar har under 1985 genomförts vid fyra platser vid svenska kusten. Mätningarna startade 1978.

Tre stationer är permanenta. En är mobil och har använts för mätningar för sex till tolv månader på platserna Väderöarna och Hoburgen. I år genomfördes mätningar ute på Laholmsbukten

Denna rapport presenterar diagram över vågdata och medelvågström under olika vågperioder.

Varaktigheten av stormar och lugna perioder presenteras också.

Projektet sponsrades av energiforskningskommissionen