Utvärdering av sommarens (1986) använda konvektionsprognoshjälpmedel.

Typ: Rapport
Serie: Meteorologi 41
Författare: Nilsson, Stefan
Publicerad:

Sammanfattning

Inför sommaren 1986 infördes en del nya konvektionsprognoshjälpmedel, ny arbetsmetodik och ny presentationsform av åskriskprognoser. Den här kortfattade studien avser endast att visa på vilka hjälpmedel som har varit användbara och vilka som bör förändras eller alternativt utgå helt och ersättas av nya.
Verifikationsunderlaget har delvis bergränsats pga problem med bl a blixtlokaliseringssystemets telekommunikationer. För juli månad finns emellertid relativt god tillgång på rådata och denna månad har därför valts som verifikationsperiod. Trots att perioden är kort statistiskt sett kan ändå vissa slutsatser dras om hjälpmedlens användbarhet.